ABOUT US / บริการของเรา

7 เหตุผลทำไมลูกค้าเลือกใช้งาน The Ant Transport & Services :

1. เรามีทีมงานที่มีประสบการณ์ การทำงานแพค และงานขนย้ายมากกว่า 20 ปี

2. คุณภาพเป็นเลิศ มาตรฐานมืออาชีพ

3. บริการรวดเร็ว ตรงต่อเวลา ราคายุติธรรม 

4.เราให้บริการลูกค้าด้วยหัวใจ

5.ฟรี Survey หน้างาน โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

6. เสนอราคาภายใน 24 ชั่วโมงหลัง Survey

7.การันตีความเสียหายตามความเป็นจริง 

   บริการของเรา:

     1. บริการเคลื่อนย้ายเครื่องจักรทุกชนิด และบริการขนย้ายโรงงาน ขนย้ายสำนักงาน

     2. บริการแพคเครื่องจักร เซรามิค เฟอร์นิเจอร์ ทองเหลือง อะไหล่รถยนต์

     3. บริการรื้อถอนและติตตั้งเครื่องจักร ในโรงงานอุตสาหกรรม 

     4. บริการนำสินค้าและเครื่องจักรออกจากตู้ และเคลื่อนย้ายเข้าในโรงงาน

     5. บริการดำเนินพิธีการศุลกากร ทั้งขาเข้า และขาออก

     6. บริการรับทำลังไม้ ลังโปร่ง ลังทึบ พาเลท ที่ใช้ภายในประเทศ และเพื่อการส่งออก

     7. บริการรมยาลังไม้ เพื่อสำหรับส่งออกพร้อมเอกสารรมยา

     8. บริการรับสั่งตัดผ้าใบกันน้ำคลุมเครื่องจักรเพื่อส่งออก และคลุมลังไม้ก่อนส่งออก 

     9. บริการรับรื้อถอนเครื่องจักร ติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบลม ในโรงงาน ด้วยวิศวกรที่มีความ             ชำนาญ  

Visitors: 29,315