ผลงานที่ผ่านมา

ด               ภาพตัวอย่างผลงานที่ผ่านมา 

 เคลื่อนย้ายเครื่องจักรขนาด 30 ตันเข้าติดตั้ง           บริษัท TOP EASY 

 ขนย้ายเครื่องจักรจากโรงงานที่นิคมอุตสาหกรรม     บางเพรียงไปที่บริษัท SOLID WORLDนิคม             อุตสาหกรรมสินสาคร สมุทรสาคร

 ขนย้าย Warehouse บริษัท โกรเด้นดราก้อน      

 ขนย้ายเครื่องจักรทอเส้นด้าย ธนาคารกรุงไทย    ขนย้ายอุปกรณสำนักงาน วิทยาลัยสหเวชศาสตร์     มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ไปวิทยาเขต           จังหวัดสมุทรสงคราม 

 ขนย้ายเครื่องจักร บริษัท KCE - นิคม -ไฮเทค

 ขนย้ายเครื่องจักร บริษัท KCE - ลาดกระบัง

   ขนย้ายเครื่องจักร บริษัท KCE - นิคมอุตสาหกรรมบางปู

   ขนย้ายเครื่องใน Clean Roon บริษัท ฟาบริเนท

   ขนย้ายเครื่องจักร บริษัท  NSK  นิคมเวลโกร์

   ขนย้าย เครื่องจักรและสำนักงาน บริษัท SP.Thai Box

   ขนย้ายตู้ Kiosk สำหรับ Wifi บริษัท อินทิลิเจน ไวเลส เซอร์วิส เข้าสนามบินสุวรรณภูมิ

   ขนย้ายเครื่องจักร และ ระบบงานไฟฟ้า ระบบลมเครื่องจักร บริษัท Autoliv นิคมอมตะนคร 

   ขนย้ายเครื่องจักรและสำนักงาน บริษัท เอโฟล เทคโนโลยี จำกัด

   แพคและขนย้ายเครื่องจักร บริษัท คิว ดี บี เทคโนโลยี จำกัด

   ขนย้ายเครื่องจักและเตาหลอดอลูมิเนียม บริษัท อิชิ อลูมิเนียม (ประเทศไทย) จำกัด

   แพคและ Load งานบริษัท ลัคกี้ ยูเนียน ฟู้ดส์ จำกัด 

   ขนย้ายเครื่องจักรเข้าพื้นที่ การผลิต บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน)

   Re-Locate เครื่องจักรใน Clean Room and Machine Packing บริษัท Fabrinet    

   ขนย้ายเครื่องจักรขนาด 10 ตัน 15  Units ที่ KCE ลาดกระบัง 

   ขนย้ายเครื่องจักรขนาด 12 ตัน 3 Units เข้า Line ผลิต KCE - Hi-Tech 

   ขนย้ายเครื่องจักรขนาด 10 ตัน  13 Units ที่ KCE ลาดกระบัง 
 
  รื้อถอน ติดตั้งเครื่องจักร Line การผลิตเข็มขัดนิรภัยรถยนต์ บริษัท Autoliv นิคมอมตะนคร
 
   ขนย้ายอุปกรณ์ห้องแลป บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ดแอนด์ รีเทล พระราม2
 
   ขนย้ายเครื่องจักร บริษัท Logwin Air + Ocean (Thailand) Ltd.
 
   รื้อถอน ขนย้าย ติดตั้งเครื่องจักร โรงงานยาสูบแห่งประเทศไทย 

 

 

Visitors: 28,701